Hevjîn 3

Hevjîn 3

Hevjîn
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 36
Kurdî, Tirkî

Kovareke siyasî  û civakî ye

Derhêner:

LGBTT Rêxistina Kurdî beşê Diyarbakır

Oluşumu Hevjin