Hevjîn 2

Hevjîn 2

Hevjîn
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 40
Kurdî, Tirkî

Kovareke siyasî  û civakî ye

Derhêner:

LGBTT Rêxistina Kurdî beşê Diyarbakır

Oluşumu Hevjin