Hêvîya Welêt pîşgotina çapa nû

Hêvîya Welêt pîşgotina çapa nû

Hêvîya Welêt
Almanya
Sal: 1976
Rûpel: 6
Kurdî

Kovarekî siyasî, civakî, çandî  û rêxistinî ye.

Derhêner:

 Dengê Komeley Xwendekaranên Kurd le Ewropa – KXKA