Hêvîya Welêt 2

Hêvîya Welêt 2

Hêvîya Welêt
Almanya
Sal: 1963
Rûpel: 32
Kurdî

Kovarekî siyasî, civakî, çandî  û rêxistinî ye.

Derhêner:

 Dengê Komeley Xwendekaranên Kurd le Ewropa – KXKA