Hêvî (Enstîtuya Kurdî ya Parîsê) 4

Hêvî (Enstîtuya Kurdî ya Parîsê) 4

Hêvî (Enstîtuya Kurdî ya ParÎsê)
Fransa
Sal: 1985
Rûpel: 212
Kurdî

Kovara wêje Çandîya Giştîye

Derhêner:

Enstituya Kurdî ya Parîsê