Hevdem 7

Hevdem 7

Hevdem
Tirkîyê
Sal: 1994
Rûpel: 100
Kurdî, Tirkî

Kovarekî siyasî  û çandî ye

Derhêner: Rastî Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Sîyasî  Çandî