Hevdem 4

Hevdem 4

Hevdem
Tirkîyê
Sal: 1994
Rûpel: 84
Kurdî, Tirkî

Kovarekî siyasî  û çandî ye

Derhêner: Rastî Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Sîyasî  Çandî