Helwest 9

Helwest 9

Helwest
Siwêd
Sal: 1998
Rûpel: 38
Kurdî

Kovara Kulturî û Lîteraturî.

Kovara Çand û Edebîyata Kurdî

Derhêner: Weşana Çanda Nûjen