Helwest 7

Helwest 7

Helwest
Siwêd
Sal: 1997
Rûpel: 104
Kurdî

Kovara Kulturî û Lîteraturî.

Kovara Çand û Edebîyata Kurdî

Derhêner: Weşana Çanda Nûjen