Helwest 4

Helwest 4

Helwest
Siwêd
Sal: 1996
Rûpel: 106
Kurdî

Kovara Kulturî û Lîteraturî.

Kovara Çand û Edebîyata Kurdî

Derhêner: Weşana Çanda Nûjen