Helwest 2

Helwest 2

Helwest
Siwêd
Sal: 1995
Rûpel: 84
Kurdî

Kovara Kulturî û Lîteraturî.

Kovara Çand û Edebîyata Kurdî

Derhêner: Weşana Çanda Nûjen