Helwest 10

Helwest 10

Helwest
Siwêd
Sal: 1998
Rûpel: 44
Kurdî

Kovara Kulturî û Lîteraturî.

Kovara Çand û Edebîyata Kurdî

Derhêner: Weşana Çanda Nûjen