Hawar Cilt 1

Hawar Cilt 1

Hawar
Sûrîyê
Sal: 1932
Rûpel: 616
Kurdî

Hawar,  kovarekî wêjeyî, çandî, şîroveyî û siyasî  giştî ye.

Xwedî û Berpirsîyarê wê

Celadet Alî BEDIR XAN e

Hawar di navbera salên (1934 – 1943) li şamê hatîye weşandin.

Di sala 1998 an de dubare bi hawê 2 ciltan hatîye çapkirin

Cild 1 : Hejmar 1-23

Sal: (1932-1933)

Cilt 2: Hejmar 24-57)

Sal: 1934-1943)

Weşanên NÛDEM 34

Stockholm: 1998

Amadekar: F. Ceweri

Derhêner: Celadet Alî BedirXan