Gulîstan PDPKS 33

Gulîstan PDPKS 33

Gulîstan PDPKS
Sal: 2006
Rûpel: 72
Kurdî

Kovara Gulîstan,

domandina  kovara Gulîstan ya ku di sala 1968 an de

ji alîyê  CEGERXWÎN ve dihat derxistinê!

Kovarek wêjeyî  û  civakî ye

Derhêner:

PDPKS  Partî Demokrat îPêşverû  Kurdî Sûrî