Gulîstan 4

Gulîstan 4

Gulîstan
Kurdistan
Sal: 2002
Rûpel: 110
Kurdî

Kovara Çandî û Edebî ya Mehane

Derhêner:

Evîn Türizm İnşaat ve Yayıncılık Ltd. Şkti.