Gulîstan 3

Gulîstan 3

Gulîstan
Kurdistan
Sal: 2002
Rûpel: 100
Kurdî

Kovara Çandî û Edebî ya Mehane

Derhêner:

Evîn Türizm İnşaat ve Yayıncılık Ltd. Şkti.