Gulîstan 1

Gulîstan 1

Gulîstan
Kurdistan
Sal: 2002
Rûpel: 122
Kurdî

Kovara Çandî û Edebî ya Mehane

Derhêner:

Evîn Türizm İnşaat ve Yayıncılık Ltd. Şkti.