Govend 4

Govend 4

Govend
Kurdistan
Sal: 1992
Rûpel: 36
Kurdî, Tirkî

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Kültürel ve Sanatsal Dergi

Derhêner:  Mazhar  Kara