Govend 13

Govend 13

Govend
Kurdistan
Sal: 1995
Rûpel: 36
Kurdî, Tirkî

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Kültürel ve Sanatsal Dergi

Derhêner:  Mazhar  Kara