Golik 1

Golik 1

Golik
Tirkîyê
Rûpel: 32
Tirkî

Golik Kovarek mîzahî ya kurdî ye

û

xez û nivîsên wê bi piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên xêzkirin,

Her du mehan carekî derdikeve.

Derhêner: Mehmet Boğatekin