Esmer 36

Esmer 36

Esmer
Tirkîyê
Sal: 2008
Rûpel: 48
Tirkî

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovareksi yasî  lêkolînî ye.

Derhêner:  Ferzend Kaya