Esmer 23

Esmer 23

Esmer
Tirkîyê
Sal: 2006
Rûpel: 48
Tirkî

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovareksi yasî  lêkolînî ye.

Derhêner:  Ferzend Kaya