EkoDiyar 29

EkoDiyar 29

EkoDiyar
Kurdistan
Sal: 2015
Rûpel: 148
Tirkî

Kovara rêxistana Karsazên Amedê ye.

Rewşa aborî  û kar diyar dike û cî dide pêdivîyên wan.

Diyarbakır Ticaret  ve Sanayi Odası  Adına :

Ahmet Sayar