Diyarbakir Hapishane Raporu Cilt 2

Diyarbakir Hapishane Raporu Cilt 2

Diyarbakir Hapishane Raporu
Kurdistan
Sal: 1989
Rûpel: 336
Tirkî

Diyarbakir Hapishane raporu ji alîyê rêxistina

PRK Rizgarî ve ji raporên hevalên xwe yê di zindanên Tirkîyê de mayine  hatîye amade kirin.

Derhêner : PRK Rizgarî Partîya Rizgarîya Kurdistan