Dîsa 8

Dîsa 8

Dîsa
Kurdistan
Rûpel: 32
Kurdî

ÖNCE ANADİLİ ANALİZ RAPORLARI   ANADİLİ TEMELLİ ÇOKDİLLİ VE ÇOK DİYALEKTLİ DİNAMİK

Derhêner: DÎSA Enstituya Diyarbekirê  Bo Lêkolînên Sîyasî û Civakî

DİSA Yayınları

Şerif Derince