Dîsa 1

Dîsa 1

Dîsa
Kurdistan
Sal: 2012
Rûpel: 62
Kurdî

ÖNCE ANADİLİ ANALİZ RAPORLARI   ANADİLİ TEMELLİ ÇOKDİLLİ VE ÇOK DİYALEKTLİ DİNAMİK

Derhêner: DÎSA Enstituya Diyarbekirê  Bo Lêkolînên Sîyasî û Civakî

DİSA Yayınları

Şerif Derince