Dilop 8

Dilop 8

Dilop
Tirkîyê
Sal: 2019
Rûpel: 84
Kurdî, Tirkî

Kovara du mehî, ya Çand, Huner û  Politika ye.

Sanat, kültür ve politika dergisi.

Xwedî û berpirsê nivîseran:

Cemal  Çoban