Desmala Sûre 6

Desmala Sûre 6

Desmala Sûre
Almanya
Sal: 1993
Rûpel: 24
Kurdî, Tirkî

Kovarekî  siyasî  çandî û rêxistinî ye.

Derhêner: Komela Komunîsta Kurmancîye

Dersim Komünist  hareketi

Sîyasî