Dersim (TKDD) 2

Dersim (TKDD) 2

Dersim (TKDD)
Kurdistan
Sal: 1996
Rûpel: 36
Kurdî, Tirkî

Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın Organı

Kovarekî çandî, wêjeyî, civakî û giştî ye.