Dersim (TKDD) 1

Dersim (TKDD) 1

Dersim (TKDD)
Kurdistan
Sal: 1995
Rûpel: 34
Kurdî, Tirkî

Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın Organı

Kovarekî çandî, wêjeyî, civakî û giştî ye.