Dersim de Kırk Göze 6

Dersim de Kırk Göze 6

Dersim de Kırk Göze
Kurdistan
Sal: 2014
Rûpel: 64
Kurdî, Tirkî

Dersim de Kırk  Göze

Kültür Sanat Haber Panorama Dergisi

İmtiyaz sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Oktay Akmeşe

Ben sizinhilelerizle baş edemedim, bu bana dert oldu!

Bende sizin önünüzde diz çökmedim ya, bu da size dert  olsun!  15-11-1937

Seyit  Riza