Dengê yekîtîyê 9

Dengê yekîtîyê 9

Dengê yekîtîyê
Almanya
Sal: 1987
Rûpel: 34
Almanî, Kurdî

Kovareke sîyasî û rêxistînîye.

Derhêner: 

Yekîtîya Demokratên  Kurdistan