Dengê yekîtîyê 7/8

Dengê yekîtîyê 7/8

Dengê yekîtîyê
Almanya
Sal: 1986
Rûpel: 54
Almanî, Kurdî

Kovareke sîyasî û rêxistînîye.

Derhêner: 

Yekîtîya Demokratên  Kurdistan