Dengê yekîtîyê 5/6

Dengê yekîtîyê 5/6

Dengê yekîtîyê
Almanya
Sal: 1985
Rûpel: 52
Almanî, Kurdî

Kovareke sîyasî û rêxistînîye.

Derhêner: 

Yekîtîya Demokratên  Kurdistan