Dengê yekîtîyê 3/4

Dengê yekîtîyê 3/4

Dengê yekîtîyê
Almanya
Sal: 1984
Rûpel: 54
Almanî, Kurdî

Kovareke sîyasî û rêxistînîye.

Derhêner: 

Yekîtîya Demokratên  Kurdistan