Dengê yekîtîyê 2

Dengê yekîtîyê 2

Dengê yekîtîyê
Almanya
Sal: 1983
Rûpel: 36
Almanî, Kurdî

Kovareke sîyasî û rêxistînîye.

Derhêner: 

Yekîtîya Demokratên  Kurdistan