Dengê yekîtîyê 10/11

Dengê yekîtîyê 10/11

Dengê yekîtîyê
Almanya
Sal: 1989
Rûpel: 92
Almanî, Kurdî

Kovareke sîyasî û rêxistînîye.

Derhêner: 

Yekîtîya Demokratên  Kurdistan