Dengê Stêrka Rizgarî 1

Dengê Stêrka Rizgarî 1

Dengê StêrkaRizgarî
Tirkîyê
Sal: 1997
Rûpel: 60
Kurdî, Tirkî

Kovara sîyasî û çandî ya mehanî ye.

Derhêner: Koma ladına: Nuran Maraşlı