Dengê Kurdistan (PDKS) 30

Dengê Kurdistan (PDKS) 30

Dengê Kurdistan (PDKS)
Kurdistan
Sal: 2003
Rûpel: 12
Erebî

Kovarekî  siyasî  û rêxistinî  şîroveyî ye.

Derhêner:

 Partî  Demokratî Kurdistanî Sûrî  (PDKS)