Dengê Kurdistan (PDKS) 23

Dengê Kurdistan (PDKS) 23

Dengê Kurdistan (PDKS)
Kurdistan
Sal: 2002
Rûpel: 8
Erebî

Kovarekî  siyasî  û rêxistinî  şîroveyî ye.

Derhêner:

 Partî  Demokratî Kurdistanî Sûrî  (PDKS)