Dengê Kurdistan (KKP) Özel Ek 1

Dengê Kurdistan (KKP) Özel Ek 1

Dengê Kurdistan (KKP)
Swîsre
Sal: 1990
Rûpel: 32
Kurdî, Tirkî

Kovarek îsiyasî, çandî û rêxistinî ye.

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Merkez Yayın Organı

Organa weşana navenda Partîya Komunîsta Kurdistanê ye