Dengê Kurdistan (KKP) Özel Ek

Dengê Kurdistan (KKP) Özel Ek

Dengê Kurdistan (KKP)
Swîsre
Sal: 2018
Rûpel: 2
Kurdî, Tirkî

Kovarek îsiyasî, çandî û rêxistinî ye.

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Merkez Yayın Organı

Organa weşana navenda Partîya Komunîsta Kurdistanê ye