Dengê Kurdistan (KKP) 2

Dengê Kurdistan (KKP) 2

Dengê Kurdistan (KKP)
Swîsre
Sal: 1982
Rûpel: 16
Kurdî, Tirkî

Kovarek îsiyasî, çandî û rêxistinî ye.

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Merkez Yayın Organı

Organa weşana navenda Partîya Komunîsta Kurdistanê ye