Deng Özel Sayı 2

Deng Özel Sayı 2

Deng
Tirkêyê
Rûpel: 4
Kurdî, Tirkî

Aylık siyasal ve kültürel dergi

Derhêner: Süreç Yayıncılık Ltd. Şti.

Adına, Sahibi: Hikmet Çetin