ÇIRÛSK 4

ÇIRÛSK 4

Çirûsk
Kurdıstan
Sal: 2008
Rûpel: 110
Kurdî

EV WEŞAN JI ARŞÎVA
AHMET ÇAKMAK HATÎYE WERGIRTIN

ÇIRÛSK

Kovara hunerî û çandî ye.

Li Kurdistanê ji sê mehan carek dertê.