ÇIRÛSK 11

ÇIRÛSK 11

Çirûsk
Kurdıstan
Sal: 2008
Rûpel: 110
Kurdî

 

ÇIRÛSK 

Kovara hunerî û çandî ye.

Li Kurdistanê ji sê mehan carek dertê.