ÇIRÛSK 1

ÇIRÛSK 1

Çirûsk
Kurdıstan
Sal: 2007
Rûpel: 102
Kurdî

EV WEŞAN JI ARŞÎVA 
AHMET ÇAKMAK HATÎYE WERGIRTIN

ÇIRÛSK 

Kovara hunerî û çandî ye.

Li Kurdistanê ji sê mehan carek dertê.