Çira 9

Çira 9

Çira
Swêd
Sal: 1997
Rûpel: 96
Çandî, wêjeyî
Kurdî

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Swêdê

Derhêner:

Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê: Mehemed Malmisanic