Çira 5

Çira 5

Çira
Swêd
Sal: 1996
Rûpel: 100
Çandî, wêjeyî
Kurdî

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Swêdê

Derhêner:

Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê: Mehemed Malmisanic