Çira 18

Çira 18

Çira
Swêd
Sal: 2000
Rûpel: 98
Çandî, wêjeyî
Kurdî

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Swêdê

Derhêner:

Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê: Mehemed Malmisanic